The INTERNATIONAL FOSSIL PLANT NAMES INDEX
Global registry of scientific names of fossil organisms covered by the International Code of Nomenclature for Algae, Fungi, and Plants and the International Code of Zoological Nomenclature © 2014-2022

IDNAME urn:idName:ifpni.org:species:E85431FF-E813-120E-D69A-9942A0A639FF species
Back

Sphagnumsporites simplex

Sphagnumsporites simplex (Bolkh.) M.A. Voronova Palinol. Obosn. Stratigr. Raschl. Nizhnemel. Otlozh. 106. 1971
Name
Sphagnumsporites simplex
Rank
Species
Generic Name
[Genus] Sphagnumsporites
Authors (Pub.)
Voronova M. A.  
Publication
Palinologicheskoe obosnovanie stratigraficheskogo raschleneniya nizhnemelovykh otlozhenij Dneprovsko-Donetskoj vpadiny [1971]
Authors (Book)
Voronova M. A.  
Book
Palinologicheskoe obosnovanie stratigraficheskogo raschleneniya nizhnemelovykh otlozhenij Dneprovsko-Donetskoj vpadiny
Page number
106
Вasionym Species
Hymenozonotriletes simplex
Year
1971

Please login or register to comment on this