The INTERNATIONAL FOSSIL PLANT NAMES INDEX
Global registry of scientific names of fossil organisms covered by the International Code of Nomenclature for Algae, Fungi, and Plants and the International Code of Zoological Nomenclature © 2014-2022

IDNAME urn:idName:ifpni.org:species:BAE0D474-D11C-0B4D-AF2B-95E6EDF77F7C species
Back

Cicatricosisporites pseudauriferus

Cicatricosisporites pseudauriferus (Bolkh.) M.A. Voronova Palinol. Obosn. Stratigr. Raschl. Nizhnemel. Otlozh. 107. 1971
Name
Cicatricosisporites pseudauriferus
Rank
Species
Original spelling
pseudoaurifera
Generic Name
[Genus] Cicatricosisporites
Authors (Pub.)
Voronova M. A.  
Publication
Palinologicheskoe obosnovanie stratigraficheskogo raschleneniya nizhnemelovykh otlozhenij Dneprovsko-Donetskoj vpadiny [1971]
Authors (Book)
Voronova M. A.  
Book
Palinologicheskoe obosnovanie stratigraficheskogo raschleneniya nizhnemelovykh otlozhenij Dneprovsko-Donetskoj vpadiny
Page number
107
Вasionym Species
Anemia pseudaurifera
Year
1971

Please login or register to comment on this