The INTERNATIONAL FOSSIL PLANT NAMES INDEX
Global registry of scientific names of fossil organisms covered by the International Code of Nomenclature for Algae, Fungi, and Plants and the International Code of Zoological Nomenclature © 2014-2022

IDNAME urn:idName:ifpni.org:species:A79DD716-08B1-174B-9A67-E4C8090F8AD2 species
Back

Trachytriletes stratosus

Trachytriletes stratosus L.P. Kononenko in Tesl. Sist. Evol. Drevn. Rast. Ukr. 33. 1982
Name
Trachytriletes stratosus
Rank
Species
Generic Name
[Subgroup] Trachytriletes
Authors (Pub.)
Kononenko L. P.  
Publication
Novye vidy spor iz mezhsolevykh famenskikh otlozhenij Dneprovsko-Donetskoj vpadiny [1982]
Authors (Book)
Teslenko Yu. V.  
Book
Sistematika i evolyutsiya drevnikh rastenij Ukrainy
Page number
33
Year
1982
Fossil Status
sporae dispersae
Stratigraphy
Famennian
Strat. comment
Kinashevian suite
Location
borehole 2 Mryn, 2299-2308 m depth, Chernihiv region, Ukraine [formerly Ukrainian SSR, USSR]
Paleoregion
Laurussia (Baltica)
Data for Holotypus
Repository
Chernihivnaftogazheologiya, Chernihiv, Ukraine
Repository Number
prep. 2309

Please login or register to comment on this