The INTERNATIONAL FOSSIL PLANT NAMES INDEX
Global registry of scientific names of fossil organisms covered by the International Code of Nomenclature for Algae, Fungi, and Plants and the International Code of Zoological Nomenclature © 2014-2022

LSID urn:lsid:ifpni.org:publication:F8D596D0-2C70-4F1A-A25F-0ED786831F85
Back

Nekotorye rukovodyashchie i novye vidy spor iz yurskikh i nizhnemelovykh otlozhenij Dneprovsko-Prutskogo mezhdurech'ya

book
Authors (Pub.)
Janovskaja G. G.  
Title
Nekotorye rukovodyashchie i novye vidy spor iz yurskikh i nizhnemelovykh otlozhenij Dneprovsko-Prutskogo mezhdurech'ya
Original spelling
Некоторые руководящие и новые виды спор из юрских и нижнемеловых отложений Днепровско-Прутского междуречья
Book
Sistematika i evolyutsiya drevnikh rastenij Ukrainy
Book Abbr.
Sist. Evol. Drevn. Rast. Ukr.
Authors (Book)
Teslenko Yu. V.  
Place
Kiev
Publishers
Naukova dumka
Pages
101–106
Dates
1982
Document URL
https://books.google.com/books?id=MtKbEAAAQBAJ&pg=PA101