The INTERNATIONAL FOSSIL PLANT NAMES INDEX
Global registry of scientific names of fossil organisms covered by the International Code of Nomenclature for Algae, Fungi, and Plants and the International Code of Zoological Nomenclature © 2014-2022

LSID urn:lsid:ifpni.org:book:83DB72E7-41EE-4F03-BBC7-86E77AAFA5AF
Back

Atlas rukovodjashchikh form iskopaemykh fauny i flory permskikh otlozhenij Kuznetskogo bassejna

Title
Atlas rukovodjashchikh form iskopaemykh fauny i flory permskikh otlozhenij Kuznetskogo bassejna
Original spelling
Атлас руководящих форм ископаемых фауны и флоры пермских отложений Кузнецкого бассейна
Abbreviation
Atlas Rukov. Form Fauny Fl. Kuzn. Bas.
Authors/Editors
Andreeva E. M. Mandelstam M. I. Radczenko G. P. Rotaj A. P. Khalfin L. L. Yavorsky V. I.  
Place
Moscow
Publishers
Gosudarstvennoe nauchno-tekhnicheskoe izdatel'stvo literatury po geologii i okhrane nedr