The INTERNATIONAL FOSSIL PLANT NAMES INDEX
Global registry of scientific names of fossil organisms covered by the International Code of Nomenclature for Algae, Fungi, and Plants and the International Code of Zoological Nomenclature © 2014-2024

LSID urn:lsid:ifpni.org:book:5E5254C0-F6E0-3458-F4D9-6B255810D1D6
Back

Stratigrafiya i paleontologiya mezozojskikh i paleogen-neogenovykh kontinentalnykh otlozhenij Aziatskoj chasti SSSR

Title
Stratigrafiya i paleontologiya mezozojskikh i paleogen-neogenovykh kontinentalnykh otlozhenij Aziatskoj chasti SSSR
Original spelling
Стратиграфия и палеонтология мезозойских и палеоген-неогеновых континентальных отложений Азиатской части СССР
Abbreviation
Stratigr. Paleontol. Mezoz. Paleogen-Neogen. Aziatsk. SSSR
Authors/Editors
Martinson G. G.  
Place
Moscow
Publishers
Izdatel'stvo "Nauka", Leningradskoe otdelenie